thép đổ bê tông nền xưởng

thép hàn

Lưới thép hàn HNS thay thế thép rời buộc tay và giảm khối lượng nguyên liệu thép sử dụng.
Giảm hao hụt, mất mát nguyên vật liệu tại công trường.
Rút ngắn thời gian thi công, giảm lao động và giám sát tại công trường.
Đảm bảo tiến độ thi công được liên tục.
Dễ dàng vận chuyển, lắp đặt và thay thế.
Thời gian thi công nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đường kính: từ 4mm --> 12mm
Ô lưới: từ 100mm --> 500mm
Kích thước: (max) 3m*12m

Thông số kỹ thuật:

– Giới hạn chảy Ry > 485Mpa.
– Giới hạn bền Rb > 550Mpa.

Một vài hình ảnh lưới thép hàn HNS

lưới thép hàn

lưới thép hàn

lưới thép hàn

lưới thép hàn

lưới thép hàn

lưới thép hàn

lưới thép hàn