Lưu trữ thẻ: thép nền nhà nhà xưởng

thép đổ bê tông nền xưởng

thép hàn

Lưới thép hàn HNS thay thế thép rời buộc tay và giảm khối lượng nguyên liệu thép sử dụng. Giảm hao hụt, mất mát nguyên vật liệu tại công trường. Rút ngắn thời gian thi công, giảm lao động và giám sát tại công trường. Đảm bảo tiến độ thi công được liên tục. Dễ […]